О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на кадастралния план на поземлен имот пл.№ 479 и пл.№ 471, за които е образуван УПИ III-479, кв. 24, с. Брод, общ. Димитровград.

РД-06-438-17.03.2023г.

Файлове: