Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Външно електрозахранване на складова база – „Монтажи Делчеви” в поземлен имот с идентификатор 21052.1007.87, УПИ XXXVIМонтажи ЕАД - гр. София, кв. 22А, гр. Димитровград.

РД-06-396-10.03.2023г.

Файлове: