Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Изместване на кабел НН” в поземлен имот с идентификатор 21052.1015.2387, УПИ IXза обществено обслужване и търговска дейност, кв. 184, гр. Димитровград.

РД-06-504-30.03.2023г.

Файлове: