Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Фотоволтаична централа и кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа” в УПИ XI-830, кв. 39, с. Крепост, общ. Димитровград.

РД-06-347-01.03.2023г.

РД-06-347-01.03.2023г.-чертеж

Файлове: