Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Захранваща кабелна линия 0.4 kV за фотоволтаична централа 195 kWp” в ПИ: 21052.1012.156, УПИ IVза фотоволтаична електроцентрала и транспортна база, кв. 200, гр. Димитровград.

РД-06-243-09.02.2023г.

Файлове: