Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Фотоволтаичен парк” в поземлен имот с идентификатор 21052.1010.143, УПИ IIза ДСП „Петрол”, кв. 177А, гр. Димитровград.

РД-06-395-10.03.2023г.

Файлове: