Годишен план за ползване на дървесина през 2019г. от горски територии собственост на Община Димитровград, одобрен с Решение №1135/20.12.2018 г. на Общински съвет

   124  Актуално

Годишен план за ползване на дървесина през 2019г. от горски територии собственост на Община Димитровград, одобрен с Решение №1135/20.12.2018 г. на Общински съвет . 

свали като .pdf