Да се изработи проект за ПУП - ПЗ, изменение на ПР и работен устройствен план на УПИ VII-203, кв. 21, с. Добрич, общ. Димитровград.

РД-06-1744-06.11.2023г.

Файлове: