Да се изработи проект за ПУП – изменение на ПР на кв. 28 и УПИ XXXIII, ПИ 21052.1017.485, кв. 28 и план за регулация и застрояване на ПИ 21052.1017.241 и 21052.1017.238, гр. Димитровград.

РД-06-154-02.02.2024г.

Файлове: