ДА СЕ ИЗРАБОТИ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПР и застрояване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 21052.1018.518, М. „ГАБЕРА”, ГР. ДИМИТРОВГРАД.

РД-06-1102 от 01.08.2022г.

Файлове: