Да се изработи Комплексен проектза обект „Реконструкция на КЛСН, извод „Темелко Ненков” в участъка от съединителна муфа в близост до ТП 141 до ТП 161” от сграда 21052.1011.1.177 по ул. „Захари Зограф” до сграда 21052.1015.41.13, гр. Димитровград.

РД-06-660-07.05.2024г.

Файлове: