Да се изработи Комплексен проект за обект „Реконструкция на КЛСН, извод „Д. Благоев” в участъка от съединителна муфа в близост до ТП 141 до ТП 463” от сграда 21052.1011.1.177 по бул. „Стефан Стамболов” до сграда 221052.1015.247.2 гр. Димитровград.

РД-06-659-07.05.2024г.

Файлове: