Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Захранваща кабелна линия 0.4 kV за фотоволтаична централа 199.8 kWp” в УПИ V8, кв. 4, с. Върбица, общ. Димитровград.

РД-06-69-12.01.2023г.

Файлове: