Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Захранваща кабелна линия 0.4 kV за фотоволтаична централа 100 kWp” в УПИ III-8, кв. 30, с. Върбица, общ. Димитровград.

РД-06-1015-23.06.2023г.

Файлове: