Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Външно електрозахранване на „Жилищна сграда” – Иван Димов” в УПИ XI186, кв. 13, с. Великан, общ. Димитровград.

РД-06-639 от 09.05.2022г.

Файлове: