Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект ”Складова сграда и кабелна линия НН за електрификация” в поземлен имот с идентификатор 47843.36.269, м. „Павлета”, землище гр. Меричлери, общ. Димитровград

РД-06-1404 от 14.09.2023г.

Файлове: