Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Полагане на кабел СрН от ТП 5, с. Добрич до БКТП ”Аязмо” в землище с. Добрич, общ. Димитровград.

РД-06-876 от 17.06.2022г.

Файлове: