Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелно захранване на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 200 kW” в с. Голямо Асеново.

РД-06-1318 от 15.09.2022

РД-06-1318 от 15.09.2022-чертеж

Файлове: