Да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелна линия НН за захранване на фотоволтаична централа” с.Горски извор кв. 66 УПИ ХІІІ-791.

РД-06-1320 от 15.09.2022

РД-06-1320 от 15.09.2022-чертеж