Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелна линия НН за захранване на ФЕЦ до 30 kWp в с. Крепост кв.23 УПИ III-281

РД-06-1080 от 01.08.2022г.

Файлове: