Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелна линия НН - външна връзка на ФЕЦ към техническата инфраструктура” в УПИ XV-389, кв. 18, с. Злато поле, общ. Димитровград.

РД-06-1016-23.06.2023

Файлове: