Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелна линия 1 kV за външно елзахранване на ФЕЦ” в с. Добрич..

РД-06-1319 от 15.09.2022 

Файлове: