Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 180 kWp и външна кабелна линия НН.” в УПИ XI-501, кв. 8, с. Черногорово, общ. Димитровград.

РД-06-156-02.02.2024г.

Файлове: