Актуално

заповед №РД-06-247

заповед №РД-06-247uploads/posts/rd-06-247-ot-18022016g.pdf

Съобщение по реда на чл.296 от Закона за електронните съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     Община Димитровград съобщава на заинтересованите лица, че на 08.02.2016г. постъпи искане за поставяне на оптични шкафове от „ЕСКОМ” ООД – по опис - на бул. „Ст.Стамболов” №№4, 8, 3, 5, 9 и 10;  бул. „Г.С.Раковски” №№7 и 8;  ул.…

заповед №РД-06-235

заповед №РД-06-235uploads/posts/rd-06-235-ot-16022016g.pdf

Проект „Приеми ме 2015“

    Осигурена е приемствеността в предоставянето на приемна грижа чрез проекта „Приеми ме 2015“   Утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“ към края на януари т.г. са 1 546, от които 1 524 професионални, сочи първоначален текущ анализ на Националния екип за управление на проекта. От началото…

ОБЯВЛЕНИЕ / 09.02.2016

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е                                                             …

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД СЪОБЩАВА , ЧЕ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА ОГРАНИЧЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ ГАЗОПРОВОДА ,,ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ”, ЗАПОЧВА ОТ 04.02.2015 г. В КАСАТА НА ОБЩИНАТА, НА VIII-ми ЕТАЖ.