Актуално

Временна организация на движението

З  А  П  О  В  Е  Д № РД – 06 - 1855   Димитровград, 01.12.2014 година            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2015Г.

ДО ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ РЕГИСТРАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ИЛИ ПОЛЗВАТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА     ПОКАНА ЗА  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2015Г. от Иво Димов Кмет на Община Димитровград            На 03.12.2014г. от 17.30ч. в зала „Гросето” ще бъде…

Докладна записка

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОТНОСНО ДОПЪЛНЕНИЕ и ИЗМЕНЕНИЕ на ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014г.

Обществено обсъждане

В съответствие с чл. 15, ал.1 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИВО ДИМОВ  КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА 2015г. на 5…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

В съответствие с чл. 15, ал.1 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИВО ДИМОВ  КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА 2015г. на 5…

ОБЯВА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ДИМИТРОВГРАД

О Б Я В А              В изпълнение на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ се обявяват Заповеди с №№193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 и 200 от 29.09.2014г. на директора на ОД “Земеделие” - гр.Хасково, окончателните регистри и картите на масивите за ползване, изготвени въз…

Решение N 648 на Министерски съвет

Р Е Ш Е Н И Е   № 648 от    18 септември     2014 година ЗА отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Автомагистрала “Марица”, „Оризово – Капитан Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и…

Програма на Есенни музикални дни`2014

ПРОГРАМА ЗА ЕСЕННИ МУЗИКАЛНИ ДНИ `2014 1 ОКТОМВРИ – 30 ОКТОМВРИ   1.10.2014г. / сряда / 15.30 часа, Репетиционна зала на Забано-духов оркестър ОТКРИТ УРОК ПО ПОВОД ДЕНЯ НА МУЗИКАТА - за ученици от ПМГ „Иван Вазов” и ОУ „П.Славейков”     18.00 часа,  Изложбена зала „Асен Крайшников” „ЧЕРНО НА…