Актуално

ЗАПОВЕД №РД-06-276

ЗАПОВЕД №РД-06-276uploads/posts/rd-06-276-ot-25022016g.pdf

ЗАПОВЕД №РД-06-275

ЗАПОВЕД №РД-06-275uploads/posts/rd-06-275-ot-25022016g.pdf

ЗАПОВЕД № РД-06-273

ЗАПОВЕД № РД-06-273uploads/posts/rd-06-273-ot-25022016g.pdf

ЗАПОВЕД №РД-06-262

ЗАПОВЕД №РД-06-262uploads/posts/rd-06-262-ot-23022016g.pdf

заповед №РД-06-260

заповед №РД-06-260uploads/posts/rd-06-260-ot-22022016g.pdf

заповед №РД-06-247

заповед №РД-06-247uploads/posts/rd-06-247-ot-18022016g.pdf

Съобщение по реда на чл.296 от Закона за електронните съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     Община Димитровград съобщава на заинтересованите лица, че на 08.02.2016г. постъпи искане за поставяне на оптични шкафове от „ЕСКОМ” ООД – по опис - на бул. „Ст.Стамболов” №№4, 8, 3, 5, 9 и 10;  бул. „Г.С.Раковски” №№7 и 8;  ул.…

заповед №РД-06-235

заповед №РД-06-235uploads/posts/rd-06-235-ot-16022016g.pdf

Проект „Приеми ме 2015“

    Осигурена е приемствеността в предоставянето на приемна грижа чрез проекта „Приеми ме 2015“   Утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“ към края на януари т.г. са 1 546, от които 1 524 професионални, сочи първоначален текущ анализ на Националния екип за управление на проекта. От началото…