Актуално

РЕШЕНИЕ № 251 на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 251 От 28.04.2016 г. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД   Р Е Ш И:      1.На основание чл.124а,ал.1 и 124б,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет  Димитровград одобрява заданието и дава…

РЕШЕНИЕ № 250 на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 250 От 28.04.2016 г.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД   Р Е Ш И:      1.На основание чл.124а,ал.1 и 124б,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет  Димитровград  одобрява заданието за проектиране…

РЕШЕНИЕ № 249 на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 249 От 28.04.2016 г.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД   Р Е Ш И:     1.На основание чл.124а,ал.1 и 124б,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет  Димитровград одобрява заданието и дава…

заповед РД-06-590

заповед РД-06-590uploads/posts/rd-06-590-ot-25042016g.pdf