Актуално

Протокол №14 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Радиево и с.Бряст

П Р О Т О К ОЛ   №14                 Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община…

Протокол №13 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Скобелево

П Р О Т О К ОЛ   №13                 Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община…

Протокол №12 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - Димитровград

П Р О Т О К ОЛ   №12                 Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община…

Протокол №16 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Черногорово

П Р О Т О К ОЛ   №16                 Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община…

Протокол №9 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Ябълково

П Р О Т О К ОЛ   №9                 Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община…

Протокол №5 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - Меричлери

  П Р О Т О К ОЛ   №5                 Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на…

Протокол №1 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Върбица

П Р О Т О К ОЛ   №1                 Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община…

Протокол №2 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - Димитровград

П Р О Т О К ОЛ   №2                 Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община…

Протокол №8 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Брод

П Р О Т О К ОЛ   №8                 Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община…

Протокол №3 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Длъгнево

П Р О Т О К ОЛ   №3                 Днес 30.05.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община…