Актуално

oбявление

ОБЩИНА  ДИМИТРОВГРАД О Б Я В Л Е Н И Е                                         К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л  …

Заповед№РД-06-469

Заповед №РД-06-469uploads/posts/rd-06-469-ot-31032017g-po-chl-150.pdf

Заповед№РД-06-469

Заповед №РД-06-469uploads/posts/rd-06-469-ot-31032017g-po-chl-150.pdf