Актуално

OБЯВЛЕНИЕ

обявлениеuploads/posts/obyavlenie.pdf

Временно ограничаване ползване за движение на МПС за нормалното протичане на дефиле на абитуриенти на открита сцена на площад България, град Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д     № РД-06-704   Димитровград 14.05.2016 година                        На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и за нормалното протичане на дефиле на абитуриенти на открита сцена на площад България, град Димитровград,     Н А Р Е Ж ДА…

Протокол №7 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Сталево, гр.Меричлери, с.Светлина.

  П Р О Т О К ОЛ   №7                 Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на…

Протокол №11 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Горски извор, с.Каснаково, с.Крум

  П Р О Т О К ОЛ   №11                 Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на…

Протокол №4 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ -с.Долно Белево

  П Р О Т О К ОЛ   №4                 Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на…

Протокол №6 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Странско

П Р О Т О К ОЛ   №6                 Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община…

Протокол №10 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Бодрово

П Р О Т О К ОЛ   №10                 Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община…

Протокол №15 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Крепост

П Р О Т О К ОЛ   №15                 Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община…