Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ

   О Б Я В Л Е Н И Е К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л    Днес 21.09.2016год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-2911#1/23.08.2016год. обявление  ведно със…

ЗАПОВЕД №РД-06-1344

ЗАПОВЕД №РД-06-1344uploads/posts/rd-06-1344-ot-12092016g.pdf

ЗАПОВЕД №РД-06-1336

ЗАПОВЕД №РД-06-1336uploads/posts/rd-06-1336-ot-10092016g.pdf

ЗАПОВЕД №РД-06-1331

ЗАПОВЕД №РД-06-1331uploads/posts/rd-06-1331-ot-10092016g.pdf

ЗАПОВЕД №РД-06-1330

ЗАПОВЕД №РД-06-1330uploads/posts/rd-06-1330-ot-10092016g.pdf

ЗАПОВЕД №РД-06-1329

ЗАПОВЕД №РД-06-1329uploads/posts/rd-06-1329-ot-10092016g.pdf

ЗАПОВЕД №РД-06-1328

ЗАПОВЕД №РД-06-1328uploads/posts/rd-06-1328-ot-10092016g.pdf