Актуално

ЗАПОВЕД №РД-06-1530

ЗАПОВЕД №РД-06-1530uploads/posts/rd-06-1530-ot-17102016g.pdf

ЗАПОВЕД №РД-06-1522

ЗАПОВЕД №РД-06-1522uploads/posts/rd-06-1522-ot-14102016g.pdf

Съобщение за басейн Меричлери по чл.30 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите

                                            С  Ъ О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   На основание чл.43 от Закона за концесиите и чл.30 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите във…

ОБЯВЛЕНИЕ/ КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg О Б Я В Л Е Н И Е К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л Днес 12.10.2016год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg     О Б Я В Л Е Н И Е   К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л               Днес 12.10.2016год.…