Актуално

Заповед № РД-06-47 /10.01.2024г.

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ   ОБЯВЛЕНИЕ №14/11.01.2024Г.               СЪОБЩЕНИЕ                     Във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Ви съобщаваме, Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РД-06-47 /10.01.2024г. на кмета на Община Димитровград, на основание чл. 194, ал.1 от…

О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР и застрояване за допълването му със СПС за електрозахр. като част от Комплексен проект за обект „Кабелна линия НН - външна връзка на ФЕЦ към техн. инфраструктура” в ПИ 21052.1014.596, гр. Димитровград.

РД-06-1995-19.12.2023г.

О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР и застрояване за допълването му със СПС за електрозахр. като част от Комплексен проект за обект „Кабелна линия НН - външна връзка на ФЕЦ към техн. инфраструктура” в ПИ 21052.1017.499, гр. Димитровград.

РД-06-1996-19.12.2023г. РД-06-1996-19.12.2023г.-чертеж