Актуално

О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП –ПР и застрояване за допълването му със специализирана план – схема за електрозахранване на УПИ XVIII-79, кв. 10, с. Крепост, общ. Димитровград като част от Комплексен проект.

РД-06-1997 от 19.12.2023г  РД-06-1997 от 19.12.2023г чертеж

О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР и застрояване за допълването му със специализирана план – схема за електрозахранване като част от Комплексен проект в ПИ 21052.1006.39, УПИ IV, кв. 199, кв. „Марийно”, гр. Димитровград.

РД-06-1989 от 19.12.2023г.  РД-06-1989 от 19.12.2023г. чертеж

Проект за изменение на ПУП – план-схема и парцеларен план за електрификация на ПИ 47843.103.824 в землище гр. Меричлери, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива.

Решение 113 от 21.12.2023г.  Решение 113 от 21.12.2023г. чертеж1 Решение 113 от 21.12.2023г. чертеж2 Решение 113 от 21.12.2023г. чертеж3