Актуално

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

В съответствие с чл. 15, ал.1 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИВО ДИМОВ  КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА 2015г. на 5…

ОБЯВА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ДИМИТРОВГРАД

О Б Я В А              В изпълнение на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ се обявяват Заповеди с №№193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 и 200 от 29.09.2014г. на директора на ОД “Земеделие” - гр.Хасково, окончателните регистри и картите на масивите за ползване, изготвени въз…

Решение N 648 на Министерски съвет

Р Е Ш Е Н И Е   № 648 от    18 септември     2014 година ЗА отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Автомагистрала “Марица”, „Оризово – Капитан Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и…

Програма на Есенни музикални дни`2014

ПРОГРАМА ЗА ЕСЕННИ МУЗИКАЛНИ ДНИ `2014 1 ОКТОМВРИ – 30 ОКТОМВРИ   1.10.2014г. / сряда / 15.30 часа, Репетиционна зала на Забано-духов оркестър ОТКРИТ УРОК ПО ПОВОД ДЕНЯ НА МУЗИКАТА - за ученици от ПМГ „Иван Вазов” и ОУ „П.Славейков”     18.00 часа,  Изложбена зала „Асен Крайшников” „ЧЕРНО НА…