Актуално

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГРАНИЦИТЕ НА КОНЦЕСИЯ „ЯНАКЛЪКА“ В ЗЕМЛИЩЕ НА С. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Димитровград съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за:   ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ…

О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП –ПР и застрояване за допълването му със специализирана план – схема за водоснабдяване по ул. „Анри Барбюс” и ул. „Цар Симеон” като част от Комплексен проект в гр. Димитровград”.

РД-06-168-06.02.2024г. РД-06-168-06.02.2024г. чертеж