Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 52 / 14.03.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 52 / 14.03.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 14.03.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-06-469/08.02.2024г. за съобщаване на Виза за проектиране, издадена от Главен архитект  на Община Димитровград, на пристройка към съществуваща жилищна сграда, предназначена за козметично…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 51 / 14.03.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 51 / 14.03.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 14.03.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-52-4135/08.12.2023г. за съобщаване на Заповед № РД-06-196/14.02.2024 г. на Кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на кадастралния план…