Заместник кмет

ЯШО МИНКОВ

  • ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

Стая № 42
бул."Г.С.Раковски" №15

Телефон: 0391/ 68 228
Електронна поща: y.minkov@dimitrovgrad.bg

 

 

Образование и кариера:

  • Магистър „Икономика и управление на промишлеността“ във ВИНС гр.Варна и магистър „Право” в Югозападен университет „Неофит Рилски” гр.Благоевград
  • Заместник кмет на Община Димитровград от юни 2014г.
  • Директор Дирекция „Европейски програми и проекти” в „Булгарконтрола” АД, София
  • Министерство на регионалното развитие и благоустройството, участва в разработването на програмите ОП„Регионално развитие 2007-2014” и ОП”Трансгранично сътрудничество” – 2004г. – 2009г.
  • Народен представител в 37-то и 38-то Народно събрание
  • Владее английски език
свали като .pdf