Заместник-кмет

СВЕТОСЛАВ СТОЙКОВ

  • ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ;
  • КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ;
  • ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ;
  • УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ;
  • ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

 


Стая № 53
бул. "Г. С. Раковски" № 15

Телефон: 0391/68 205
Електронна поща: zamkmet@dimitrovgrad.bg

 

Образование и кариера:

  • „Мениджмънт в международния бизнес“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
  • Заместник кмет на Община Димитровград от ноември 2011г.
  • Регионален управител на „Райфайзен България” ЕАД, офис Димитровград – 2002г. – 2011г.
  • Кредитен инспектор „Обединена българска банка”, клон Димитровград – 1998г. – 2002г.
  • Владее английски език
свали като .pdf