Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

ВиК ООД – Димитровград, отказва да подпише договор за стопанисване на пречиствателната станция

   Публикувано на 04.Април.2011    Видяно 881       Оцени
 

    Община Димитровград като Собственик на на строеж: „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Димитровград, съгласно Решение № 1334/10.01.2011г. на Общински съвет на Община Димитровград, предложи на ВиК ООД – Димитровград, договор за експлоатационни дейности по управлението и поддържането на обекта. Срокът, за който се сключва този договор по експлоатацията,  е до провеждане на Общо събрание на дружеството или до съгласуване на договора от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но не по-късно от 31 декември 2011 г.    Съгласно договора Операторът в лицето на  ВиК ООД – Димитровград, се задължава преди кандидатстване пред ДКЕВР за утвърждаване на цената на пречистената отпадъчна вода, да вземе предварително съгласие от Собственика на обекта под формата на решение на Общинския съвет. От дружеството възразяват на тази точка от договора и отказват да го подпишат . Ръководството на Общината смята, че всяка промяна на цената трябва да се съгласува, като по този начин се защитават интересите на гражданите.

 

Може да се запознаете с предложения договор и с неговите точки от този линк.