Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

СОЦИАЛНА УСЛУГА "ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ"

   Публикувано на 28.Октомври.2010    Видяно 1017       Оцени
 

       ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ  

                        делегирана от държавата дейност             

 

 

 

 

Управител: Боян Гърбов

Адрес: Димитровград               

бул.”Д.Благоев” №78

тел: 0391/61076             

 

   

 

 

КАПАЦИТЕТ И МАТЕРИАЛНА БАЗА:                                       

  

Капацитетът е 10 места. Защитеното жилище е разположено в едноетажна сграда,която се намира в двора на Социален учебно-професионален център, гр.Димитровград.

Жилището разполага с кухня със столова, дневна, спални и санитарни помещения

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 

Жени с интелектуални затруднения.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

1.Молба

2.Декларация

3.Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

4.Личен амбулаторен картон

5.Копие от документ за самоличност

 

 

ПРЕДЛАГАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

 

Жилището предоставя комплекс от социални услуги в общността, гарантиращи обучение на потребителите в насока придобиване на умения за самостоятелен начин на живот; задоволяване на ежедневните и здравни потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

Основните дейности по които се работи са обучителни, терапевтични и социални.

 

 

ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА:

 

Определя се съгласно “Тарифа за таксите за социалните услуги финансирани от републиканския бюджет”. Потребителите на защитено жилище заплащат 50/петдесет/ % от месечният си доход, а при лицата с доход над 500/петстотин/ лева таксата е в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.