Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-110 от 21.12.2013 година

   Публикувано на 21.Декември.2013    Видяно 43       Оцени
 

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-110 от  21.12.2013 година

 

 

До:

 

 

 

1. РАЙНА ИВАНОВА ЖЕКОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001631/ 06.11.2012 г.

2. ПЕТЯ МИТКОВА СТОЙЧЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ002196 / 26.11.2012 г.

3. ВЕЛИЧКА ТРЕНДАФИРОВА ГЕОРГИЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001825 / 09.11.2012 г.

4. МИТКА ЖЕКОВА АТАНАСОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001638 / 06.11.2012 г.

5. МАРИН ДИМИТРОВ МАРИНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001591 / 22.04.2013 г.

6. ДИМИТЪР ИВАНОВ НАЙДЕНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ002166 / 23.11.2012 г.

7. ПАВЛИНА ГАНЧЕВА ЙОРДАНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ002233/ 27.11.2012 г.

8. ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001484/ 02.11.2012 г.

9. МАРИАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001214/ 22.10.2012 г.

10.ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001436/ 01.11.2012 г.

11.РАДОСТИНА НЕДЯЛКОВА ДИМОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001489/ 02.11.2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности" Отдел " Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. Г.С.Раковски № 13 – запад, стая № 4, етаж 3 при Адриана Кадифейкина – старши експерт отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.