Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ


ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД » ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ » ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ


1. НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
Схемата за настаняване на граждани в общински жилища е регламентирана в Закона за общинската собственост и Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в общински жилища.
21.Юни.2011