Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА"

   Публикувано на 25.Февруари.2013    Видяно 1424       Оцени
 


ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

„С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”

 

І. Цели и тематичен обхват на конкурса – Целите на конкурса за рисунка са да се проверят, затвърдят придобитите познания за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, да се мотивират учениците към изучаване и прилагане на способи за оцеляване, да се формира естетическо отношение у децата при възприемане на живота и обкръжаващата среда. Конкурсът обхваща изучаваното учебно съдържание в учебните и детски заведения за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари, оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ:

- природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи, терористични актове и пожари;

- екологични катастрофи;

- спасителни акции на специализираните екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР;

- телефон за спешни повиквания – „112”.

 

ІІ. Условия и критерии при провеждане на конкурса - Рисунките трябва да бъдат с размер 35/50см, без паспарту и надписани на гърба на рисунката -  текст съдържащ име на автора, възраст, училище, адрес, тел., e-mail, и послание – подходящо заглавие на рисунката. Няма ограничение за техниката на рисуване.

В конкурса могат да участват деца и ученици от всички училища и детски градини в община Димитровград от 6 до 18 години.

ІІІ. Срокове за участие – Рисунките, трябва да бъдат представени до 16.00 часа на 29.ІІІ.2013г. в сградата на Общинско предприятие „Детски, младежки център”.

 

ІІІ. Награди и оценяване - Общинска комисия ще извърши оценяване на творбите и ще извърши класиране и ще определи по 3 награди в три възрастови групи –        І възрастова група – от 6 до 9 години;

ІІ възрастова група – от 10 до 14 години;

ІІІ възрастова група - от 15 до 18 години.

 

Резултатите ще бъдат обявени до 5 април 2013г., -  победителите ще получат грамоти и предметни награди.

 

Отличените рисунки ще бъдат представени за участие в областния конкурс.

 

За допълнителна информация – Антоанета Шаркова, главен експерт ХДМСП