Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
Кметът Иво Димов откри водопровод, доставящ чиста питейна вода за Меричлери и село Великан

Кметът Иво Димов откри водопровод, доставящ чиста питейна вода за Меричлери и село Великан

   37

Официално въведен в експлоатация днес бе новоизграден водопровод, който занапред ще доставя чиста питейна вода за жителите на Меричлери и съседното село Великан. С това чакащият решение от 2010 г. насам проблем с наличието на арсен в питейната вода на двете населени места е окончателно решен. Символично лентата на новата…

Покана за участие в обществено обсъждане на проект на  „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград за периода 2014 – 2020 година”

Покана за участие в обществено обсъждане на проект на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград за периода 2014 – 2020 година”

   51

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Имаме удоволствието да Ви поканим на обществено обсъждане на проект на ”Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград за периода 2014 – 2020г.”, което ще се проведе на 23 юли 2015г., четвъртък, от 18:00 часа в зала „Гроссето” на Община Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №…

Начална пресконференция във връзка с „Информация и публичност на дейностите по проект „Изготвяне на инвестиционни проекти в Община Димитровград в подкрепа на следващия програмен период

Начална пресконференция във връзка с „Информация и публичност на дейностите по проект „Изготвяне на инвестиционни проекти в Община Димитровград в подкрепа на следващия програмен период"

   84

На 10.07.2015 година ще се проведе начална пресконференция във връзка с „Информация и публичност на дейностите по проект „Изготвяне на инвестиционни проекти в Община Димитровград в подкрепа на следващия програмен период”, както следва: Обособена позиция 1: Изготвяне работен инвестиционен проект на обект: Преустройство и реконструкция на сграда oбщинска собственост (бивша…

 

RSS Всички новини

заповед №РД-06-1301

   9

З А П О В Е Д   № РД - 06 - 1301   Димитровград ...24.07.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-2942/22.07.2015г. от Ангел Георгиев Ангелов,собственик по нот.акт 137/1994г. на  урегулирани поземлени имоти  УПИ Х-781 и ІХ-781  в кв.67 по плана на с.Горски Извор, одобрен със…

заповед № РД-06-1253

   36

З А П О В Е Д № РД-06 - 1235 Димитровград .16.07.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-2852/14.07.2015г. от Иво Димов Ганчев,собственик по нот.актове 117/2007г. и 186/2006г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ ХVІІ-696  в кв.71 по плана на с.Горски Извор, одобрен със заповеди №1170/1965г. и 341/1992г.,…

Пасища и мери за разпределение от 01.07.2015г. - по населени места в Община Димитровград

   70

Свободни пасища и мери по населени места в Община Димитровград - за разпределение от 01.07.2015г. - uploads/MyDocuments/obshta-po-naseleni-mesta.xls Тел.за контакти - 0391/68-275 - Боряна Колева Срок - до 10 юли 2015г.

Пасища и мери за разпределение от 01.07.2015г. - Димитровград

   67

Списък на свободните пасища, мери и ливади в Димитровград - uploads/MyDocuments/dimitrovgrad.xls   Тел.за контакти - 0391/68-275 - Боряна Колева Срок - до 10 юли 2015г.

 

RSS Всички новини