Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета

Пет еднотипни дървени къщички за Коледа са разположени от днес на централния площад

   42

   Общо пет еднотипни дървени къщички бяха разположени днес на централния димитровградски площад "България". Като част от подготовката за посрещане на Коледните и Новогодишни празници, те бяха разположени в очакване на предстоящата празнична програма.    В три от къщичките ще бъде ще бъдат обособени работилнички. В две от тях ще…

Възпитаници на шест димитровградски средни и основни училища гостуваха в Деня на отворените врати

   54

   Възпитаници на шест димитровградски средни и основни училища се включиха активно в предприетата от администрацията на кмета Иво Димов инициатива "Ден на отворените врати". Тя бе организирана във връзка с отбелязване на 25-ата годишнина от подписването на Хартата за правата на детето.    Навръх честването кметът Иво Димов посрещна…

Кметът Иво Димов посреща в четвъртък деца в Ден на отворените врати

   89

   За 25-ата годишнина от подписването на Хартата за правата на детето, Община Димитровград организира Ден на отворените врати. Навръх 20 ноември, четвъртък, кметът Иво Димов ще посреща в кабинета си деца, желаещи да споделят идеи и виждания за развитието на града. Това ще става в интервала от 14 до…

Семинар за животновъдни ферми

   94

Семинар на тема "Технологични решения за животновъдни сгради с малък и среден капацитет" ще се състои утре в зала "Гросето". Димитровград ще домакинства на събитието, което ще започне в 10.00ч. и ще продължи до 13.00ч и има за цел да консултира животновъдите с ферми, на които предстои модернизиране и привеждане…

 

RSS Всички новини

ОБЯВЛЕНИЕ №840

   2

ОБЯВЛЕНИЕ  №840/ 26.11.2014г.              КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                     Днес 26.11.2014 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-4015#1/31.10.2014год. открита процедура по съгласуване и одобряване на проект за изменение на плана за…

заповед РД-06-1832

   2

З А П О В Е Д        № РД-06-1832......... Димитровград .27.11.2014г.    В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-4378/25.11.2014г. от Тунджай Такиев Местанов, представител на ЕТ „Лято 91-Ташо Миланов-Тенджай” Димитровград,съсобственик по нот.актове №71/2002г., 28/2007г., №99/2008г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ І-606  в кв.31 по плана на с.Крепост,…

ОБЯВЛЕНИЕ №831

   17

ОБЯВЛЕНИЕ №831

заповед №РД-06-1823

   15

заповед РД-06-1823 / 25.11.2014. на Кмета на Община Димитровград

 

RSS Всички новини