Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
1 юни - програма

1 юни - програма

   37

 

БЪДЕТЕ НАШИ СЪМИШЛЕНИЦИ В КАМПАНИЯТА „НАПИСАНОТО ОСТАВА. ПИШИ ПРАВИЛНО!”

БЪДЕТЕ НАШИ СЪМИШЛЕНИЦИ В КАМПАНИЯТА „НАПИСАНОТО ОСТАВА. ПИШИ ПРАВИЛНО!”

   25

БЪДЕТЕ НАШИ СЪМИШЛЕНИЦИ В КАМПАНИЯТА „НАПИСАНОТО ОСТАВА. ПИШИ ПРАВИЛНО!”   Община Димитровград, Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” към Българската академия на науките  с участието на  ЕГ ”Д-р Иван Богоров” организират изява от Националната кампания „Написаното остава. Пиши правилно!” с диктовки на открито. Кампанията се организира по идея на група…

С общоградско тържество Димитровград почете 24 май

С общоградско тържество Димитровград почете 24 май

   40

24 май е символ на българската духовност. Празник, какъвто другите народи по света нямат! На този ден отдаваме заслужена почит и се прекланяме пред великото дело на Светите братя Кирил и Методий и на техните последователи. На този ден всички ние се обединяваме пред езика, писмеността и знанието.  С тези…

Как ще изглежда реновираната Спортна зала „Младост“, показа кметът Иво Димов

Как ще изглежда реновираната Спортна зала „Младост“, показа кметът Иво Димов

   97

  Как в бъдеще ще изглежда димитровградската Спортна зала „Младост“ показа пред медиите днес кметът на общината Иво Димов. Пред журналисти от местните и регионални медии той визуализира с графични разпечатки идейния проект, който предстои да се реализира. Очакваната реконструкция включва подмяна на настилките, облицовките и съществуващите инсталации. На ремонт…

 

RSS Всички новини

ЗАПОВЕД № РД-06-745

   25

ЗАПОВЕД № РД-06-745uploads/posts/rd-06-745-ot-26052016g.pdf

ЗАПОВЕД №РД-06-697

   37

ЗАПОВЕД №РД-06-697uploads/posts/rd-06-697-ot-13052016g.pdf

Временно ограничаване ползване за движение на МПС за нормалното протичане на дефиле на абитуриенти на открита сцена на площад България, град Димитровград

   34

З  А  П  О  В  Е  Д     № РД-06-704   Димитровград 14.05.2016 година                        На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и за нормалното протичане на дефиле на абитуриенти на открита сцена на площад България, град Димитровград,     Н А Р Е Ж ДА…

Протокол №15 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Крепост

   17

П Р О Т О К ОЛ   №15                 Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав: Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград; Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;                         2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община…

 

RSS Всички новини