Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
Димитровград обновява напълно централната пешеходна алея

Димитровград обновява напълно централната пешеходна алея

   44

  Димитровград обновява напълно централната пешеходна алея   Стартира един от най-мащабните проекти за община Димитровград – “Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул.България) – I етап, гр.Димитровград”. Общата стойност на проекта е за 5 185 000лв., от които 4 407 250лв. осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и…

Димитровград получава безвъзмездна финансова помощ по проект „Бюджетна линия”

Димитровград получава безвъзмездна финансова помощ по проект „Бюджетна линия”

   31

  Димитровград получава безвъзмездна финансова помощ по проект „Бюджетна линия” Безвъзмездна финансова помощ в размер на 95 594.52 лв. предоставя на Община Димитровград Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Средствата се отпускат във връзка с изпълнението на проект „Бюджетна линия Димитровград", по приоритетна ос 8 „Техническа…

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЕШЕХОДНА ЗОНА В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ ("БУЛ."БЪЛГАРИЯ") - I ЕТАП, ГР.ДИМИТРОВГРАД

   65

      Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 08 декември 2016 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в залата на II етаж на община Димитровград и „Първа копка” от 11.00ч. на обект по повод реализацията на проект „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона и междублокови пространства в централна градска част, бул.…

 

RSS Всички новини

Заповед №РД-06-1887

   15

Заповед №РД-06-1887uploads/posts/rd-06-1887-ot-09122016g.pdf

Обявление по чл.25 от Закона за общинската собственост за отчуждаване на части от имот в с.Крепост

   14

О Б Я В Л Е Н И Е          На основание чл.25 от Закона за общинската собственост Община Димитровград уведомява собствениците на урегулирани поземлени имоти имоти в кв.28 на с.Крепост - УПИ Х-353, УПИ ХІ-353, УПИ ХХІV-369, УПИ ХХІІІ-369, УПИ ХІІІ-367, УПИ ХІV-366  , УПИ ХV-365 в кв.28 по…

ЗАПОВЕД №РД-06-1872

   19

ЗАПОВЕД №РД-06-1872uploads/posts/rd-06-1872-ot-06122016g.pdf

ЗАПОВЕД №РД-06-1862

   18

ЗАПОВЕД №РД-06-1862uploads/posts/rd-06-1862-ot-06122016g.pdf

 

RSS Всички новини