Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
„Имена на 90-те” -  изложба в Художествената галерия „Петко Чурчулиев” Димитровград

„Имена на 90-те” - изложба в Художествената галерия „Петко Чурчулиев” Димитровград

   17

Художествена Галерия „Петко Чурчулиев” – Димитровград e-mail:artgallery.dg@gmail.com ; тел. 0391/ 6 45 02        „Имена на 90-те” е новата изложба в Художествената галерия „Петко Чурчулиев” Димитровград. Тя включва 14 работи от 12 художници, работещи активно в областта на модерното изкуство. Художниците са: Недко Солаков, Надежда Олег Ляхова, Аделина Попнеделева,…

Община Димитровград свиква публично обсъждане

Община Димитровград свиква публично обсъждане

   24

Публично обсъждане за вземане на временен безлихвен заем от ПУДООС в размер на 364 162,46 лв. организира Община Димитровград. Покана за участие е отправена към граждани и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.  Публичното обсъждане ще се състои от 17 ч. на…

На 33 867 706 лева възлиза Бюджет 2016 на Община Димитровград

На 33 867 706 лева възлиза Бюджет 2016 на Община Димитровград

   40

Бюджетът на Община Димитровград за настоящата, 2016-а година бе приет с гласовете на мнозинството в местния парламент. „За“ гласуваха 28 от съветниците, един бе против, а двама се въздържаха. По приходната и разходна части финансовата рамка, предложена в докладна записка на кмета Иво Димов, възлиза на 33 867 706 лева. …

 

RSS Всички новини

заповед №РД-06-191

   18

uploads/posts/rd-06-191-ot-04022016g.pdf

СЪОБЩЕНИЕ

   17

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД СЪОБЩАВА , ЧЕ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА ОГРАНИЧЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ ГАЗОПРОВОДА ,,ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ”, ЗАПОЧВА ОТ 04.02.2015 г. В КАСАТА НА ОБЩИНАТА, НА VIII-ми ЕТАЖ.

ЗАПОВЕД № РД-06-181

   18

ЗАПОВЕД № РД-06-181

Заповед №РД-06-182

   21

    Заповед №РД-06-182

 

RSS Всички новини