Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
Великденска кошница с яйца в неестествени размери посреща жители и гости на Димитровград

Великденска кошница с яйца в неестествени размери посреща жители и гости на Димитровград

   32

Великденска кошница с яйца в неестествени размери посреща жители и гости на Димитровград встрани от централния вход на Общинска администрация. Своеобразният поздрав е от кмета Иво Димов и екипа му във връзка с предстоящите Великденски празници. Изработката е дело на фирма от Горна Оряховица. С отминаването на предстоящите празници, в…

Димитровград отбеляза тържествено 137-ата годишнина от Освобождението на България

Димитровград отбеляза тържествено 137-ата годишнина от Освобождението на България

   127

   "На 3-ти март преди 137 години започна историята на нова, свободна България! Денят на Освобождението ни дава повод да отдадем заслужена почит към делото на хилядите герои, загинали за Свободата на Майка България, към славните ни предци, които отдадоха живота си за националната свобода и независимост. На този ден…

Грамота за активно сътрудничество с ХТПП в полза на бизнеса получи кметът Иво Димов

Грамота за активно сътрудничество с ХТПП в полза на бизнеса получи кметът Иво Димов

   134

Грамота за активно сътрудничество с ХТПП в полза на бизнеса получи кметът на Община Димитровград Иво Димов. Тя му бе връчена по време на награждаване на осем изявени в Хасковска област личности и компании. Това стана на коктейл в присъствието на вицепремиера Ивайло Калфин, на посланици, търговски представители към посолства…

Кметът Иво Димов подписа договори с първите три сдружения за безплатно саниране

Кметът Иво Димов подписа договори с първите три сдружения за безплатно саниране

   191

Димитровград е след първите общини в страната по отношение на вече сключени споразумения за безплатно саниране между Община и регистрирани сдружения на етажни собствености. Това бе обявено лично от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на отчет за стоте дни от работата на ведомството й. Седмица…

 

RSS Всички новини

обявление №206

   8

ОБЯВЛЕНИЕ  № 206 / 31.03.2015г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес 31.01.2015 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-687#1/26.02.2015г. процедура за одобряване на проект за ПУП – План за застрояване на УПИ І и УПИ Х в кв.1 по плана на…

обявление №197

   21

О Б Я В Л Е Н И Е №  197 / 27.03.2015год.                                                                       К О Н…

заповед РД-06-559

   19

З А П О В Е Д         № РД-06-559......... Димитровград .25.03.2015г.        В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-916/17.03.2015г. от Хашар Велиев Смаилов,собственик по нот.акт №34/1996г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ ХV-841,842  в кв.81 по плана на с.Ябълково, одобрен със заповед №269/1966г. , с…

ЗАПОВЕД РД-06-532

   23

З А П О В Е Д            № РД-06 -532......... Димитровград .24.03.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-914/17.03.2015г. от Марчо Жеков Жеков,съсобственик  по нот.акт №74/2009г. на поземлен имот № 503005,местност „Жека кория” по КВС за землище с.Светлина, с искане за  допущане изработване на…

 

RSS Всички новини