Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
Димитровград се включи в международната инициатива

Димитровград се включи в международната инициатива "Европа танцува"

   68

Днес, 22 май, Димитровград се включи в международната инициатива "Европа танцува". Точно в 13.00 ч. 160 танцьора от града, Хасково, Горна Оряховица и Свиленград танцуваха под звуците на Щраус четири танца, по 1,5 минути всеки. 11 държави от Европа се включиха в инициативата - Словения, България, Сърбия, Черна Гора, Хърватска,…

Европейски етикет за иновации и добро управление получи кметът на общината Иво Димов

Европейски етикет за иновации и добро управление получи кметът на общината Иво Димов

   79

   Кметът на Община Димитровград Иво Димов бе удостоен с Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Отличието му бе връчено за степента на прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.    Градоначалникът…

Димитровград отбеляза Нощта на музеите с поредица мероприятия

Димитровград отбеляза Нощта на музеите с поредица мероприятия

   92

   Поредица мероприятия организира Димитровград за тазгодишната Нощ на музеите. За поредна година инициативата се проведе в местните културни институти в събота, 16 май.    Инициативата обхвана както димитровградския Исторически музей, така и Дом-музей „Пеньо Пенев“ и Художествена галерия „Петко Чурчулиев“. В часовете сред 19 там съсредоточени бяха поредица интригуващи…

С 731 919 лв. Общината ще рекултивира старото димитровградско депо за битови отпадъци

С 731 919 лв. Общината ще рекултивира старото димитровградско депо за битови отпадъци

   147

     731 919 лв. за рекултивация на затвореното от няколко години насам димитровградско общинско депо за битови отпадъци ще получи Община Димитровград. Средствата се отпускат от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ по оперативна програма "Околна среда 2007-2013".     По проекта се предвижда възтановяване…

 

RSS Всички новини

ОБЯВЛЕНИЕ №332

   2

О Б Я В Л Е Н И Е №  332 / 29.05.2015год.                       К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л       Днес 29.05..2015год. в Община Димитровград  се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени…

ОБЯВЛЕНИЕ №331

   5

ОБЯВЛЕНИЕ  № 331/29.05.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                                          Днес, 29.05.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол                 по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1435#2/04.05.2015г. заповед                         № РД-06-790/04.05.2015г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект                 за изменение на ПУП – План…

заповед №РД-06-926

   23

З А П О В Е Д           № РД-06 -926.........   Димитровград 26.05.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-2130/22.05.2015г. от Кристиана Христова Василева –Пенкова от гр.Хасково, собственик  по нот.акт № 163/2014г. на  поземлен имот №№ 000367,местност „Голта чука” с н.т.п. „Автомобилен парк” по картата на възстановената…

заповед №РД-06-843

   77

З А П О В Е Д   № РД-06-843 Димитровград , 13.05.2015 г.                          В Община  Димитровград е постъпило заявление рег. инд.УТКР-14-45/11.05.2015 г. от Донка Маркова Башикарова като представител на Илю Димитров Петров , собственик по разписен лист на  УПИ I-26 в кв.17 по плана на…

 

RSS Всички новини