Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
Приз “Община в България с най-много инвестиции за 2016 г.” получи Димитровград

Приз “Община в България с най-много инвестиции за 2016 г.” получи Димитровград

   11

Приз “Община в България с най-много инвестиции за 2016 г.” получи Община Димитровград на състояла се снощи в София церемония. Наградата получи кметът Иво Димов от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев.  Над 130 млн. лева са очакваните инвестиции в новите производства, които ще дадат възможност…

Прием на документи за финансова помощ от Общински фонд „Инвитро”

   24

От 22.02.2017г. до 31.03.2017г. ще се приемат документи на кандидатите за финансова помощ от Общински фонд „Инвитро”, съгласно Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Димитровград. След промяна на правилника, приета…

Влюбени двойки бракосъчета кметът Иво Димов на днешния Ден на любовта

Влюбени двойки бракосъчета кметът Иво Димов на днешния Ден на любовта

   60

Три влюбени двойки сключиха граждански брак на днешния 14 февруари. В Деня на влюбените церемонията води кметът на общината Иво Димов. За поредна година той бракосъчета решилите да минат под венчило на днешния Свети Валентин. Бутилка червено вино – от свое име, и дар от председателя на ОбС Гергана Кръстева…

Кметът Иво Димов обсъди възможността за разкриване на университетски филиал

Кметът Иво Димов обсъди възможността за разкриване на университетски филиал

   72

Днес кметът на Община Димитровград Иво Димов се срещна с инж. Иван Русев, помощник-ректор на варненския Технически университет, както и с проф. д-р Христо Скулев, ръководител на отдел "Международно сътрудничество" към същото учебно заведение. Заедно със зам.-кмета Светослав Стойков, четиримата обсъдиха възможността за сътрудничество, която е по идея на кмета…

 

RSS Всички новини

oбявление №76

   13

ОБЯВЛЕНИЕ  № 76/22.02.2017г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 22.02.2017г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-165#1/27.01.2017г. преписка за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация        на УПИ XVII-51 в кв. 4 по плана на с.Ябълково, при…

ОБЯВЛЕНИЕ №74

   20

ОБЯВЛЕНИЕ  № 74 / 16.02.2017г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 16.02.2017 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-3793#3/07.02.2017г. заповед №РД-06-132/03.02.2017г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на плана за регулация на УПИ І в кв.54 по плана…

ОБЯВЛЕНИЕ №72

   25

ОБЯВЛЕНИЕ  № 72 / 13.02.2017г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 13.02.2017 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявени с  писмо регистр. индекс УТКР-14-59#4/18.01.2017г.  писмо на „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД и Решение №1089 от 28.12.2016г. на МС за отчуждаване на части от имоти – частна собственост за…

обявление №71

   16

ОБЯВЛЕНИЕ  № 71/13.02.2017г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                        Днес, 13.02.2017г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-3459#2/17.01.2017г. заповед    РД-06-57/17.01.2017г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План…

 

RSS Всички новини