Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
Иво Димов с награда

Иво Димов с награда "Кмет на годината"

   58

   Кметът на Община Димитровград Иво Димов бе удостоен с наградата "Кмет на годината". Призът му бе връчен от телевизия „Евроком“.    Първо място е за "Най-добър кмет за малките райони", с най-много спечелени проекти, подписани договори и покачване жизнения стандарт на населението. Екипът на "Национален календар" отличи кмета на…

Великденска кошница с яйца в неестествени размери посреща жители и гости на Димитровград

Великденска кошница с яйца в неестествени размери посреща жители и гости на Димитровград

   105

Великденска кошница с яйца в неестествени размери посреща жители и гости на Димитровград встрани от централния вход на Общинска администрация. Своеобразният поздрав е от кмета Иво Димов и екипа му във връзка с предстоящите Великденски празници. Изработката е дело на фирма от Горна Оряховица. С отминаването на предстоящите празници, в…

Димитровград отбеляза тържествено 137-ата годишнина от Освобождението на България

Димитровград отбеляза тържествено 137-ата годишнина от Освобождението на България

   179

   "На 3-ти март преди 137 години започна историята на нова, свободна България! Денят на Освобождението ни дава повод да отдадем заслужена почит към делото на хилядите герои, загинали за Свободата на Майка България, към славните ни предци, които отдадоха живота си за националната свобода и независимост. На този ден…

Грамота за активно сътрудничество с ХТПП в полза на бизнеса получи кметът Иво Димов

Грамота за активно сътрудничество с ХТПП в полза на бизнеса получи кметът Иво Димов

   181

Грамота за активно сътрудничество с ХТПП в полза на бизнеса получи кметът на Община Димитровград Иво Димов. Тя му бе връчена по време на награждаване на осем изявени в Хасковска област личности и компании. Това стана на коктейл в присъствието на вицепремиера Ивайло Калфин, на посланици, търговски представители към посолства…

 

RSS Всички новини

обявление №249

   9

ОБЯВЛЕНИЕ  №249/ 17.04. 2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 17.04.2015 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-18#3/18.03.2015год. заповед №РД-06-355/11.03.2015г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за частично изменение на ПУП - План за застрояване на УПИ Х-194, кв.42 по…

обявление №248

   9

ОБЯВЛЕНИЕ  №248/ 17.04. 2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 17.04.2015 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-18#3/18.03.2015год. заповед №РД-06-360/12.03.2015г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за частично изменение на ПУП - План за регулация на УПИ ХХVІІІ-625, кв.16 по…

обявление №245

   11

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:@ dimitrovgrad   О Б Я В Л Е Н И Е  № 245 /17.04.2015 год.             Отдел “ Устройство на територията ,кадастър и регулация “ при Община Димитровград на основание чл. 128 ал. 3 и 5…

заповед РД-06-665

   33

З А П О В Е Д          № РД-06-665..........   Димитровград .08.04.2015 г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-393/03.02.2015г. от Сашо Евгениев Сашев,пълномощник на Пенка Евгениева Сашева и Евгени Сашев Евгениев ,действащ като ЕТ „Жулиен –Евгени Евгениев”,собственик на сграда с идентификатор 21052.1019.215 по кадастралната карта…

 

RSS Всички новини