Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за общински съветници, кметове и национален референдум, насрочени за 25.10.2015г.

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за общински съветници, кметове и национален референдум, насрочени за 25.10.2015г.

   121

                                                                                     ДО ПП „ГЕРБ” КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ” ПП „ДПС” КП „РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК” КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ” КП „БЪЛГАРИЯ  БЕЗ ЦЕНЗУРА” ПП „АТАКА” КП „АБВ” ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ             ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на…

 

RSS Всички новини

заповед №РД-06-1697

   8

З А П О В Е Д   № РД-06-1697   Димитровград .06.10.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№ УТКР-29-3911/02.10.2015г. от Ваня Георгиева Христова ,едноличен собственик  на „Ивон БГ”, правоприемник по решение от 29.12.2014г. на „Деми”ЕООД, Димитровград, собственик на  поземлен имот  с идентификатор 21052.1015.486 по кадастралната карта ,представляващ…

ЗАПОВЕД №РД-06-1696

   6

З А П О В Е Д   № РД-06-1696   Димитровград .06.10.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№ УТКР-29-3908/02.10.2015г. от Васко Йорданов Василев ,собственик по нот.акт №102/1975г. на  частта от поземлен имот  пл.№ 404,попадащ в терен преотреден от терен „за детска градина” в терен „За индивидуално жилищно…

заповед №РД-06-1695

   9

З А П О В Е Д   № РД-06-1695   Димитровград .06.10.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№ УТКР-29-3902/02.10.2015г. от Минка Колева Хадживълчева и Христо Бойчев Колев,наследник на Бойчо Колев Боев,съсобственици по нот.актове № 8/20 и №34/1994г.  на  поземлен имот  пл.№ 211,попадащ в терен преотреден от терен…

ОБЯВЛЕНИЕ №549

   26

ОБЯВЛЕНИЕ  № 549/02.10.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 02.10.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-637#11/08.09.2015г. коригиран Проект за изменение на ПУП – План за застрояване на новообразуван УПИ ХІІІ-6445 в кв. 189        по плана на Димитровград, при което линията на застрояване…

 

RSS Всички новини