Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
Започва реализацията на проект „Център за интегрирани услуги – Димитровград”

Започва реализацията на проект „Център за интегрирани услуги – Димитровград”

   10

Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на хора с увреждания и хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване започва да реализира Община Димитровград. Това става в изпълнение на проект „Център за интегрирани услуги - Димитровград” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2016 – 2020…

Кметът Иво Димов почете тържеството за 25-ата годишнина на ОДЗ „Слънце“

Кметът Иво Димов почете тържеството за 25-ата годишнина на ОДЗ „Слънце“

   28

Кметът на Община Димитровград Иво Димов почете с присъствие тържеството за 25-ата годишнина на димитровградското обединено детско заведение „Слънце“.Открито като целодневна детска градина още през 1990 г., 10 години по-късно то прераства в обединено детско заведение. В момента заетият в него педагогически и помощен персонал се грижи за 250 деца.…

Декоративна шейна с еленски впряг радва жителите и гостите на Димитровград

Декоративна шейна с еленски впряг радва жителите и гостите на Димитровград

   29

Декоративна шейна с еленски впряг радва от тази седмица жителите и гостите на Димитровград. Превозното средство в естествени размери напомня за настъпващите Коледни и новогодишни празници и е разположено в една от градинките пред сградата на Общинска администрация. В тъмните часове на денонощието новата придобивка сияе в празнично LED осветление.…

Община Димитровград с проектна готовност за изграждане на пожароизвестителна кула

Община Димитровград с проектна готовност за изграждане на пожароизвестителна кула

   41

Пожароизвестителна кула в околностите на недалечното село Крепост обмисля да изгради Община Димитровград. За целта администрацията на кмета Иво Димов има проектна готовност за привличане на външно финансиране по линия на ЕС. На пресконференция за медиите зам.-кметът Яшо Минков припомни, че идеята е обмислена в мандат 2011-2015, а реализацията предстои.…

 

RSS Всички новини

ОБЯВЛЕНИЕ №683

   8

ОБЯВЛЕНИЕ  № 683/30.11.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                            Днес, 30.11.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол     по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-3741#3/03.11.2015г. заповед         № РД-06-1854/30.10.2015г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване допълването на кадастралната основа на имот пл. № 906 и изменението на Подробен устройствен план…

oбявление №682

   12

ОБЯВЛЕНИЕ  № 682/30.11.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 30.11.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-4318#1/02.11.2015г. Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ І, отреден „За жилищна зона с малка височина” в кв. 17 по плана на с.Крепост,…

oбявление №682

   16

ОБЯВЛЕНИЕ  № 682/30.11.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 30.11.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-4318#1/02.11.2015г. Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ І, отреден „За жилищна зона с малка височина” в кв. 17 по плана на с.Крепост,…

обявление 681

   8

ОБЯВЛЕНИЕ  № 681/30.11.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 30.11.2015г., в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол във връзка с процедура по обявяване на Решение на комисия по чл. 210      от ЗУТ, назначена със заповед № РД-06-1734/13.10.2015г. на ВрИД Кмет на Община Димитровград, за определяне размера на обезщетението във…

 

RSS Всички новини