Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
Начална пресконференция във връзка с „Информация и публичност на дейностите по проект „Изготвяне на инвестиционни проекти в Община Димитровград в подкрепа на следващия програмен период

Начална пресконференция във връзка с „Информация и публичност на дейностите по проект „Изготвяне на инвестиционни проекти в Община Димитровград в подкрепа на следващия програмен период"

   3

На 10.07.2015 година ще се проведе начална пресконференция във връзка с „Информация и публичност на дейностите по проект „Изготвяне на инвестиционни проекти в Община Димитровград в подкрепа на следващия програмен период”, както следва: Обособена позиция 1: Изготвяне работен инвестиционен проект на обект: Преустройство и реконструкция на сграда oбщинска собственост (бивша…

Център за ранна интервенция на уврежданията откри кметът Иво Димов

Център за ранна интервенция на уврежданията откри кметът Иво Димов

   135

   Център за ранна интервенция на уврежданията откри днес, 8 юни, кметът на общината Иво Димов. Насочено към здравно обслужване на новородени до 7-годишни деца, специализираното звено се помещава на третия етаж в сградата на бившата „Марбас“ болница. Там се намират и дневните центрове за възрастни и деца с увреждания.…

Кметът Иво Димов посрещна г-жа Дагмар Пюшел, кмет на побратимения немски град Айзенхютенщадт

Кметът Иво Димов посрещна г-жа Дагмар Пюшел, кмет на побратимения немски град Айзенхютенщадт

   180

На двудневно посещение от вчера в Димитровград е кметът на Айзенхютенщадт г-жа Дагмар Пюшел. Тук тя пристигна заедно с г-н Франк-Уве Герлах, директор на Дирекция „Градско и икономическо развитие, култура и спорт”. Тази сутрин те имаха имаха работна среща с кмета на Община Димитровград г-н Иво Димов и зам.кмета г-н…

 

RSS Всички новини

Пасища и мери за разпределение от 01.07.2015г. - по населени места в Община Димитровград

   26

Свободни пасища и мери по населени места в Община Димитровград - за разпределение от 01.07.2015г. - uploads/MyDocuments/obshta-po-naseleni-mesta.xls Тел.за контакти - 0391/68-275 - Боряна Колева Срок - до 10 юли 2015г.

Пасища и мери за разпределение от 01.07.2015г. - Димитровград

   31

Списък на свободните пасища, мери и ливади в Димитровград - uploads/MyDocuments/dimitrovgrad.xls   Тел.за контакти - 0391/68-275 - Боряна Колева Срок - до 10 юли 2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ №383

   30

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е №383 / 26.06.2015год.                                                      …

РЕШЕНИЕ №357 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

   42

  РЕШЕНИЕ №357 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

RSS Всички новини