Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета

КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ХИМН НА ДИМИТРОВГРАД

   132

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     На основание Решение №396/29.09.2016г. на Общински съвет – Димитровград   и във връзка със Заповед № РД-06-1509/14.10.2016г. на Кмета на Община Димитровград по повод честването на 70 години от създаването на града   ОБЯВЯВА   КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ХИМН НА ДИМИТРОВГРАД   I. Етапи в…

Кметът удължава зимната ваканция

Кметът удължава зимната ваканция

   100

В община Димитровград училищата ще започнат учебния процес на 12 януари /четвъртък. Със своя заповед от днес, 06.01.2017г. кметът на община Димитровград Иво Димов удължава ваканцията на учениците поради високата заболяемост от ОРЗ и настъпилите тежки зимни условия. На практика училищните сгради не се отопляват от 23.12.2016г. Усложнената зимна обстановка…

Безплатно граждански брак на 14 февруари в Община Димитровград могат да сключат всички желаещи влюбени двойки

Безплатно граждански брак на 14 февруари в Община Димитровград могат да сключат всички желаещи влюбени двойки

   69

Безплатно граждански брак на 14 февруари в Община Димитровград могат да сключат всички желаещи влюбени двойки. Инициативата се провежда за поредна година навръх празника на Свети Валентин. Тя води началото си от 2015-а година, когато кметът на общината Иво Димов инициира промени в общинската наредба. Така навръх Свети Валентин брачният…

Координация и привеждане в готовност с оглед на очаквани усложнени метеорологични условия

Координация и привеждане в готовност с оглед на очаквани усложнени метеорологични условия

   57

Днес, 05.01.2017г. от 11.00ч. кметът на община Димитровград Иво Димов свика всички служби и институции за координация и привеждане в готовност с оглед на очаквани усложнени метеорологични условия с обилни снеговалежи и възможни заледявания. В срещата участва ръководителят на Областно пътно управление - Хасково Радостин Ламблев, началникът на РУП Димитровград…

 

RSS Всички новини

Заповед №РД-06-57

   24

Заповед №РД-06-57uploads/posts/rd-06-57-ot-17012017g.pdf

обявление №19

   26

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е №19 К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л     Днес 13.01.2017год. в Община Димитровград се състави настоящия…

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДИИТРОВГРАД

   34

uploads/posts/stanovishte-po-eo-na-oupo-dgrad.pdf

обявление №5

   47

ОБЯВЛЕНИЕ  № 5/06.01.2017г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                        Днес, 06.01.2017г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-3101#6/08.12.2016г. заповед № РД-06-1872/06.12.2016г. на Кмета на Община Димитровград                    за одобряване на Проект за изменение на ПУП…

 

RSS Всички новини