Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
С отстъпка заплащани ще бъдат до 30 април т.г. дължимите към Община Димитровград местни данъци и такси

С отстъпка заплащани ще бъдат до 30 април т.г. дължимите към Община Димитровград местни данъци и такси

   112

 С отстъпка заплащани ще бъдат до 30 април т.г. дължимите към Община Димитровград местни данъци и такси. От днес стартира кампания, в която на всички данъчно задължени физически или юридически лица, ще предлага 5% отстъпка от съответния налог. Условието е дължимите суми по данък сгради, такса смет или данък за…

В среща разясняват възможностите за безплатно саниране в Димитровград

В среща разясняват възможностите за безплатно саниране в Димитровград

   319

Среща с депутата от 43-о Народно събрание Делян Добрев, председател на комисията по енергетика, ще се проведе в понеделник, 12 януари, от 17 ч. в зала “Гроссето”. Тя е по покана на кмета на Община Димитровград Иво Димов във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"…

Дарове за първите три новородени деца на 2015-а връчи кметът Иво Димов

Дарове за първите три новородени деца на 2015-а връчи кметът Иво Димов

   98

  Дарове за първите три новородени деца на 2015-а година в общинската многопрофилна болница "Света Екатерина" връчи днес кметът на общината Иво Димов. На невръстния Кристиян, който се роди в 1:30 ч. на 3 януари с 50 сантиметра височина и 3,4 кг. тежина и на майка му Джанет Колева градоначалникът…

 

RSS Всички новини

заповед РД-06-161

   3

З А П О В Е Д   № РД-06-161..........   Димитровград .30.01.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-280/27.01.2015г. от Станка Атанасова Добрева и Добри Костадинов Добрев,собственици по договори рег.№№ 220/2006г. и 296/2007г.на съседни урегулирани поземлени имоти УПИ І и УПИ Х в кв.1 по плана на…

ЗАПОВЕД РД-06-153

   9

З А П О В Е Д               № РД-06.-153.........        Димитровград ..28.01.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-269/26.01.2015г. от Бончо Трандев Янков,пълномощник на Транди Янков Колев ,наследник на Янчо Колев Тилев,съсобственик по разписен лист на  урегулиран поземлен имот  УПИ ІV-40  в кв.7 по плана…

обявление №56

обявление №56

   30

заповед №РД-06-129

   18

З А П О В Е Д             № РД-06.-129.........   Димитровград..23.01.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-164/16.01.2015г. от Василка Йорданова Дзанетани,наследник на Иван Кръстев Демирев,собственик по разписен лист на  урегулиран поземлен имот  УПИ І-603  в кв.68 по плана на с.Ябълково, одобрен със заповед №269/1966г. ,…

 

RSS Всички новини