Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета

Боркинята Виктория Бобева стана Спортист на общината за 2014-а година

   22

   Боркинята Виктория Бобева стана Спортист на 2014-а година в организираната от Община Димитровград ежегодна класация. В нея попадат имената на най-изявените наши спортисти, завоювали през годината високи отличия на регионално, национално и международно нива. Призът на Виктория бе връчен от зам.-кметът на Общината Светослав Стойков по време на т.нар.…

Кампания за опазване на българската гора и природа

   30

„ЖИВО КОЛЕДНО ДРЪВЧЕ” Кампания за опазване на българската гора и природа Община Димитровград подкрепя и ще се включи в обявена от Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите кампания за опазване на българската гора и природа и апелира към гражданите и обществеността да се присъединят към инициативата…

Встъпителна пресконференция по реализация на проект "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"

   53

   Встъпителна пресконференция по реализация на проект "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II" организира днес Община Димитровград. Проектът се осъществява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013. Общата му сума възлиза на 497 820 лв. 423 147 лв. от средствата се обезпечават като съфинансиране…

106 на брой гозби от 94-ма кулинари представи тазгодишната "Коледна трапеза"

   75

   106 на брой гозби от 94-ма кулинари бяха представени днес по обед на централния димитровградски площад "България". Това стана по време на третото поред издание на организирания тук кулинарен празник "Коледна трапеза".    Грамоти получиха за участието си всички явили се в надпреварата. За най-добрите предвидени бяха и парични…

 

RSS Всички новини

обявление №875

   19

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 875 / 16.12.2014г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес 16.12.2014 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-3176#4/04.11.2014год. заповед №РД-06-1654/28.10.2014г. на кмета на Община Димитровград за одобряване  проект за изменение на ПУП - План за регулация на УПИ ХІV-533 в…

обявление №874

   16

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 874 / 16.12.2014г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес 16.12.2014год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-2886#5/19.11.2014год. заповед №РД-06-1758/17.11.2014г. на кмета на Община Димитровград за одобряване  проект за изменение на ПУП - План за регулация на УПИ ІХ-88 в…

ОБЯВЛЕНИЕ №869

   26

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 869 / 13.12.2014г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                        Днес 13.12.2014год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  на обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-3443#3/17.11.2014год. на заповед № РД-06-1751/14.11.2014год. за  одобряване  на  Проект за изменение на    ПУП - План…

Подобряване на организацията на движение и снегопочистване на град Димитровград през зимния сезон на 2014-2015г.

   35

З  А  П  О  В  Е  Д №  РД-06-1584  Димитровград, 13.10.2014г.            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА,  в изпълнение на чл.65 ал.1 т.3 от Закона за защита при бедствия, с цел подобряване на организацията на движение и снегопочистване на град Димитровград през зимния сезон на 2014-2015г.,…

 

RSS Всички новини