Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
Кметът Иво Димов посрещна г-жа Дагмар Пюшел, кмет на побратимения немски град Айзенхютенщадт

Кметът Иво Димов посрещна г-жа Дагмар Пюшел, кмет на побратимения немски град Айзенхютенщадт

   22

На двудневно посещение от вчера в Димитровград е кметът на Айзенхютенщадт г-жа Дагмар Пюшел. Тук тя пристигна заедно с г-н Франк-Уве Герлах, директор на Дирекция „Градско и икономическо развитие, култура и спорт”. Тази сутрин те имаха имаха работна среща с кмета на Община Димитровград г-н Иво Димов и зам.кмета г-н…

Премиерът Бойко Борисов даде висока оценка за развитието на Димитровград

Премиерът Бойко Борисов даде висока оценка за развитието на Димитровград

   35

Висока оценка за работата на кмета Иво Димов и на димитровградската общинска администрация даде министър-председателят Бойко Борисов. В града той пристигна на кратка визита преди официалното откриване на лот 2 на автомагистрала „Марица“. С думите, че сам вижда напредъка в работата на местната градска управа, премиерът се срещна с кмета…

Димитровград се включи в международната инициатива

Димитровград се включи в международната инициатива "Европа танцува"

   82

Днес, 22 май, Димитровград се включи в международната инициатива "Европа танцува". Точно в 13.00 ч. 160 танцьора от града, Хасково, Горна Оряховица и Свиленград танцуваха под звуците на Щраус четири танца, по 1,5 минути всеки. 11 държави от Европа се включиха в инициативата - Словения, България, Сърбия, Черна Гора, Хърватска,…

Европейски етикет за иновации и добро управление получи кметът на общината Иво Димов

Европейски етикет за иновации и добро управление получи кметът на общината Иво Димов

   92

   Кметът на Община Димитровград Иво Димов бе удостоен с Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Отличието му бе връчено за степента на прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.    Градоначалникът…

 

RSS Всички новини

ОБЯВЛЕНИЕ №332

   21

О Б Я В Л Е Н И Е №  332 / 29.05.2015год.                       К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л       Днес 29.05..2015год. в Община Димитровград  се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени…

ОБЯВЛЕНИЕ №331

   25

ОБЯВЛЕНИЕ  № 331/29.05.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                                          Днес, 29.05.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол                 по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1435#2/04.05.2015г. заповед                         № РД-06-790/04.05.2015г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект                 за изменение на ПУП – План…

заповед №РД-06-926

   35

З А П О В Е Д           № РД-06 -926.........   Димитровград 26.05.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-2130/22.05.2015г. от Кристиана Христова Василева –Пенкова от гр.Хасково, собственик  по нот.акт № 163/2014г. на  поземлен имот №№ 000367,местност „Голта чука” с н.т.п. „Автомобилен парк” по картата на възстановената…

заповед №РД-06-843

   89

З А П О В Е Д   № РД-06-843 Димитровград , 13.05.2015 г.                          В Община  Димитровград е постъпило заявление рег. инд.УТКР-14-45/11.05.2015 г. от Донка Маркова Башикарова като представител на Илю Димитров Петров , собственик по разписен лист на  УПИ I-26 в кв.17 по плана на…

 

RSS Всички новини