Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета

С Крисия, Дядо Коледа и празнични фойерверки, Димитровград запали коледните светлини

   21

   Фурор от появата си на димитровградска сцена предизвика тази вечер популярната сред малки и големи Крисия, която се класира втора по време на проведеното наскоро детско издание на конкурса “Евровизия”. В града край Марица невръстната изпълнителка прикова вниманието на множеството на централния площад “България” за тържественото запалване на коледните…

Транспортният министър и кметът Иво Димов инспектираха изграждането на автомобилния надлез

   11

     Днес кметът на общината Иво Димов посрещна министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, който инспектира строителните дейности по жп линията Димитровград – Свиленград. Проектът се финансира по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г., като част от заложените дейности касаят пряко реконструкцията и модернизацията на…

Стипендии за 151 изявени деца и младежи от Димитровград и общината връчи кметът Иво Димов

   9

     151 изявени в различни сфери деца и младежи от Димитровград и общината бяха наградени с еднократни финансови стипендии. Сумите – от 338 до 62 лв., бяха предварително разпределени от специално сформирана за целта комисия на база реализирани през годината успехи.    За високи резултати в област "Наука и…

Пет еднотипни дървени къщички за Коледа са разположени от днес на централния площад

   51

   Общо пет еднотипни дървени къщички бяха разположени днес на централния димитровградски площад "България". Като част от подготовката за посрещане на Коледните и Новогодишни празници, те бяха разположени в очакване на предстоящата празнична програма.    В три от къщичките ще бъде ще бъдат обособени работилнички. В две от тях ще…

 

RSS Всички новини

заповед № РД-06-1840

   3

З А П О В Е Д             № РД-06.-1840 ......... Димитровград ..27.11.2014г.        В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-4403/26.11.2014г. от Стоянка Митева Йовова,наследник на Иван Георгиев Йовов,собственик  по нот.акт №194/2005г. на УПИ ХХ в кв.210 по плана на Димитровград,намиращ се на…

ОБЯВЛЕНИЕ №835

   14

  ОБЯВЛЕНИЕ № 835 /25.11. 2014г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес 25.11.2014год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявена с  писмо регистрационен  индекс УТКР-30-2564#9/30.10.2014год. изпратена заповед РД-06-1652/30.10.2014год. и заверено копие от одобрен  ПУП - План за застрояване и План за регулация на имот с идентификатор 21052.338.34…

ОБЯВЛЕНИЕ №840

   15

ОБЯВЛЕНИЕ  №840/ 26.11.2014г.              КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                     Днес 26.11.2014 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-4015#1/31.10.2014год. открита процедура по съгласуване и одобряване на проект за изменение на плана за…

заповед РД-06-1832

   11

З А П О В Е Д        № РД-06-1832......... Димитровград .27.11.2014г.    В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-4378/25.11.2014г. от Тунджай Такиев Местанов, представител на ЕТ „Лято 91-Ташо Миланов-Тенджай” Димитровград,съсобственик по нот.актове №71/2002г., 28/2007г., №99/2008г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ І-606  в кв.31 по плана на с.Крепост,…

 

RSS Всички новини