Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
Грамота за активно сътрудничество с ХТПП в полза на бизнеса получи кметът Иво Димов

Грамота за активно сътрудничество с ХТПП в полза на бизнеса получи кметът Иво Димов

   58

Грамота за активно сътрудничество с ХТПП в полза на бизнеса получи кметът на Община Димитровград Иво Димов. Тя му бе връчена по време на награждаване на осем изявени в Хасковска област личности и компании. Това стана на коктейл в присъствието на вицепремиера Ивайло Калфин, на посланици, търговски представители към посолства…

Кметът Иво Димов подписа договори с първите три сдружения за безплатно саниране

Кметът Иво Димов подписа договори с първите три сдружения за безплатно саниране

   88

Димитровград е след първите общини в страната по отношение на вече сключени споразумения за безплатно саниране между Община и регистрирани сдружения на етажни собствености. Това бе обявено лично от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на отчет за стоте дни от работата на ведомството й. Седмица…

Кметът Иво Димов поднесе съболезнования по повод кончината на д-р Желю Желев

Кметът Иво Димов поднесе съболезнования по повод кончината на д-р Желю Желев

   80

На партерния етаж на Община Димитровград от днес изложена е съболезнователна книга по повод кончината на първия демократично избран български президент д-р Желю Желев. В съболезнователната книга гражданите могат да отдадат почит към държавен глава в периода 1990-1997 г. „Прекланям се пред историческата роля на Президента Желев, които с несломим…

С отстъпка заплащани ще бъдат до 30 април т.г. дължимите към Община Димитровград местни данъци и такси

С отстъпка заплащани ще бъдат до 30 април т.г. дължимите към Община Димитровград местни данъци и такси

   188

 С отстъпка заплащани ще бъдат до 30 април т.г. дължимите към Община Димитровград местни данъци и такси. От днес стартира кампания, в която на всички данъчно задължени физически или юридически лица, ще предлага 5% отстъпка от съответния налог. Условието е дължимите суми по данък сгради, такса смет или данък за…

 

RSS Всички новини

заповед №РД-06-299

   21

З А П О В Е Д                № РД-06-299..........   Димитровград 20.02.2015 г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-612/18.02.2015г. от Борис Тодоров Йорданов,собственик  по нот.акт №1/2005г. на УПИ ІІ,отреден „За ТПК Иван Райков” в кв.129 по плана на Димитровград,одобрен със заповед №531/1996г. с идентификатор 21052.1013.66 по…

обявление №126

   27

ОБЯВЛЕНИЕ  № 126/20.02.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                        Днес, 20.02.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол     по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-33-225#1/22.01.2015г. комбинирана скица – проект № 88/21.01.2015г. за провеждане на процедура по допълване и промяна        на кадастралния…

заповед №РД-06-275

   30

З А П О В Е Д          № РД-06-275.......... Димитровград -17.02.2015г.        В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-589/16.02.2015г. от Теодора Стоянова-директор дирекция ОССДСОМП при Община Димитровград,собственик по АОС с рег.№172/2006г. и №171/2006г. на съседни урегулирани поземлени имоти УПИ ІІ и УПИ ІІІ  в…

заповед №РД-06-238

   32

З А П О В Е Д          № РД-06-238......... Димитровград ..16.02.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.№ УТКР-29-518/11.02.2015г. от „Ситигаз България”ЕАД,гр.София със заявено инвестиционно намерение за изграждане на допълнителни трасета от газопроводната мрежа на Димитровград и  искане   за допущане    изработването на проект за изменение…

 

RSS Всички новини