Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
Изложба на Акад. Румен Скорчев

Изложба на Акад. Румен Скорчев

   42

Художествена Галерия „Петко Чурчулиев” – Димитровград             На 27 август  /четвърък/, от 17 30 ч. в Зала № 1 и Зала  № 2,  галерията открива  изложба на Акад. Румен Скорчев.                         Майстора на рисунката и премислената композиция Румен Скорчев гостува за първи път на нашия град. Родения през 1932…

Празнична програма

Празнична програма

   351

ПОКАНА за провеждане на консултации за съставяне на ОИК, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници, кметове и национален референдум, насрочени за 25.10.2015г.

ПОКАНА за провеждане на консултации за съставяне на ОИК, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници, кметове и национален референдум, насрочени за 25.10.2015г.

   62

ПОКАНА за провеждане на консултации за съставяне на ОИК, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници, кметове и национален референдум, насрочени за 25.10.2015г.     Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за общински съветници,   кметове и национален референдум, насрочени за 25.10.2015г. с Указ № 162 и…

Кметът Иво Димов награди шест читалища в общината за отлично представяне на събора в Копривщица

Кметът Иво Димов награди шест читалища в общината за отлично представяне на събора в Копривщица

   109

   Кметът Иво Димов награди за отлично представяне в единадесетото издание на Националния събор на българското народно творчество в Копривщица шест читалища от Община Димитровград. С грамоти за съхраняването на българската идентичност, култура и дух градоначалникът почете представителите на народните читалища „Христо Ботев“ – Димитровград, „Селска пробуда“ – Крепост, „Просвета“…

 

RSS Всички новини

заповед № РД-06-1508

   8

З А П О В Е Д   № РД-06-1508   Димитровград .01.09.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3394/24.08.2015г. от Бончо Добрев Колев  от гр.Хасково, собственик  на  поземлен имот № 149015 ,местност „Голта чука” по КВС за землище с.Крепост ,представляващ земеделска  територия с н.т.п. „нива” с предназначение „За…

ОБЯВЛЕНИЕ 476

   15

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е № 476 /31.08.2015год.                                                 К О Н С…

ОБЯВЛЕНИЕ № 475

   27

ОБЯВЛЕНИЕ  № 475/28.08.2015г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ     Днес, 28.08.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2423#3/04.08.2015г. заповед № РД-06-1358/04.08.2015г. на Кмета на Община Димитровград                    за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ X-713       в кв. 55…

обявление №474

   33

ОБЯВЛЕНИЕ  № 474/27.08.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                               Днес, 27.08.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2053#3/03.08.2015г. заповед № РД-06-1354/31.07.2015г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за застрояване на УПИ V-6445…

 

RSS Всички новини