Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
Среща с дистрикт-гуверньора на “Ротари-България” проведе кметът Иво Димов

Среща с дистрикт-гуверньора на “Ротари-България” проведе кметът Иво Димов

   3

Среща с дистрикт гуверньора на “Ротари-България”, Дистрикт 2482,  Нина Митева проведе кметът на Община Димитровград Иво Димов. Двамата потвърдиха намеренията си за бъдещи съвместни проекти.  “Ротъри-Димитровград“ работи активно в общината. С благотворителните си инициативи досега изгради детска площадка, паметник на Апостол Карамитев, чешма за обществено ползване и др.  На днешната…

Започва реализацията на проект „Център за интегрирани услуги – Димитровград”

Започва реализацията на проект „Център за интегрирани услуги – Димитровград”

   10

Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на хора с увреждания и хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване започва да реализира Община Димитровград. Това става в изпълнение на проект „Център за интегрирани услуги - Димитровград” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2016 – 2020…

Кметът Иво Димов почете тържеството за 25-ата годишнина на ОДЗ „Слънце“

Кметът Иво Димов почете тържеството за 25-ата годишнина на ОДЗ „Слънце“

   31

Кметът на Община Димитровград Иво Димов почете с присъствие тържеството за 25-ата годишнина на димитровградското обединено детско заведение „Слънце“.Открито като целодневна детска градина още през 1990 г., 10 години по-късно то прераства в обединено детско заведение. В момента заетият в него педагогически и помощен персонал се грижи за 250 деца.…

Декоративна шейна с еленски впряг радва жителите и гостите на Димитровград

Декоративна шейна с еленски впряг радва жителите и гостите на Димитровград

   31

Декоративна шейна с еленски впряг радва от тази седмица жителите и гостите на Димитровград. Превозното средство в естествени размери напомня за настъпващите Коледни и новогодишни празници и е разположено в една от градинките пред сградата на Общинска администрация. В тъмните часове на денонощието новата придобивка сияе в празнично LED осветление.…

 

RSS Всички новини

ОБЯВЛЕНИЕ №683

   11

ОБЯВЛЕНИЕ  № 683/30.11.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                            Днес, 30.11.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол     по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-3741#3/03.11.2015г. заповед         № РД-06-1854/30.10.2015г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване допълването на кадастралната основа на имот пл. № 906 и изменението на Подробен устройствен план…

oбявление №682

   14

ОБЯВЛЕНИЕ  № 682/30.11.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 30.11.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-4318#1/02.11.2015г. Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ І, отреден „За жилищна зона с малка височина” в кв. 17 по плана на с.Крепост,…

oбявление №682

   18

ОБЯВЛЕНИЕ  № 682/30.11.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 30.11.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-4318#1/02.11.2015г. Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ І, отреден „За жилищна зона с малка височина” в кв. 17 по плана на с.Крепост,…

обявление 681

   10

ОБЯВЛЕНИЕ  № 681/30.11.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 30.11.2015г., в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол във връзка с процедура по обявяване на Решение на комисия по чл. 210      от ЗУТ, назначена със заповед № РД-06-1734/13.10.2015г. на ВрИД Кмет на Община Димитровград, за определяне размера на обезщетението във…

 

RSS Всички новини