Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
С 731 919 лв. Общината ще рекултивира старото димитровградско депо за битови отпадъци

С 731 919 лв. Общината ще рекултивира старото димитровградско депо за битови отпадъци

   23

     731 919 лв. за рекултивация на затвореното от няколко години насам димитровградско общинско депо за битови отпадъци ще получи Община Димитровград. Средствата се отпускат от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ по оперативна програма "Околна среда 2007-2013".     По проекта се предвижда възтановяване…

С общоградско поклонение Димитровград отбеляза 56-ата годишнина от кончината на поета Пеньо Пенев

С общоградско поклонение Димитровград отбеляза 56-ата годишнина от кончината на поета Пеньо Пенев

   26

   С общоградско поклонение Димитровград отбеляза 56-ата годишнина от кончината на поета Пеньо Пенев. Венци и цветя пред паметника-костница, намиращ се в едноименния парк, поднесоха десетки. Сред тях бе кметът на общината Иво Димов, заместникът му Яшо Минков, секретарят на Общината Венета Стоименова, общински съветници, представители на общински културни институции,…

Иво Димов с награда

Иво Димов с награда "Кмет на годината"

   113

   Кметът на Община Димитровград Иво Димов бе удостоен с наградата "Кмет на годината". Призът му бе връчен от телевизия „Евроком“.    Първо място е за "Най-добър кмет за малките райони", с най-много спечелени проекти, подписани договори и покачване жизнения стандарт на населението. Екипът на "Национален календар" отличи кмета на…

Великденска кошница с яйца в неестествени размери посреща жители и гости на Димитровград

Великденска кошница с яйца в неестествени размери посреща жители и гости на Димитровград

   140

Великденска кошница с яйца в неестествени размери посреща жители и гости на Димитровград встрани от централния вход на Общинска администрация. Своеобразният поздрав е от кмета Иво Димов и екипа му във връзка с предстоящите Великденски празници. Изработката е дело на фирма от Горна Оряховица. С отминаването на предстоящите празници, в…

 

RSS Всички новини

заповед № РД-06-792

   6

З А П О В Е Д № РД-06-792 Димитровград , 04.05.2015 г.                         В Община  Димитровград са постъпили заявления рег. инд.УТКР-29-1727/29.04.2015 г. от ,,Юнона – Катя Генева” ЕООД и рег.инд. УТКР – 29-1749 / 29.04.2015 г. на Младен Симеонов…

обявление №268

   12

ОБЯВЛЕНИЕ  № 268/04.05.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                            Днес, 04.05.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол     по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-33-225#4/06.04.2015г. заповед    № РД-06-605/03.04.2015г. на Кмета на Община Димитровград и комбинирана скица – проект № 88/21.01.2015г. за одобряване допълването на кадастралната основа на имоти   с…

ОБЯВЛЕНИЕ №265 / 29.04.2015.

   25

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е   № 265/ 29.04.2015год.             Отдел “ Устройство на територията, кадастър и регулация “ при Община Димитровград на основание чл. 128 ал.3 и 5 във връзка…

ОБЯВЛЕНИЕ №259/27.04.2015.

   28

ОБЯВЛЕНИЕ  № 259 / 27.04. 2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 27.04.2015 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-375#3/23.03.2015год. заповед №РД-06-359/12.03.2015г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за частично изменение на ПУП - План за регулация на УПИ ХІІ-81,…

 

RSS Всички новини