Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

Свободни работни места

   Публикувано на 27.Април.2012    Видяно 2639       Оцени
 
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.44 АЛ.2 ОТ ЗМСМА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: BG051PO001-5.1.02-0011-C0001 „ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ” ДИМИТРОВГРАД”, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-5.1.02  ”НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”

 

О Б Я В Я В А  

 Свободни работни места за длъжностите:
·        Директор, предприятие – 1бр.
·        Счетоводител  – 1бр.
·        Организатор производство – 2бр.
·        Шофьор, лекотоварен автомобил – 1 бр.
·        Хигиенист – 1 бр.
Пълно работно време – 8 часа          

Документите за участие може да изтеглите от следните линкове

Заповед работни места.

Заявление, CV и декларация  

Информация за проекта