Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

Свободни работни места

   Публикувано на 12.Октомври.2011    Видяно 1356       Оцени
 ОБЩИНА  ДИМИТРОВГРАД

обявява свободни работни места към

Център за настаняване от семеен тип

1. за длъжността “ръководител”

Основна цел на работата:

Отговаря и организира всички дейностите, свързани с Центъра. Контролира качеството на изпълнение на дейностите.

Изисквания за заемане на длъжността:

-образователно-квалификационна степен: висше, степен бакалавър;

-професионално направление: социални дейности

-професионален опит: не се изисква;

-допълнителни изисквания: компютърна грамотност – MS Office, Internet.

2.за длъжността “детегледач”

Основна цел на длъжността:

         Осъществяват дейности, свързани с ежедневните грижи за децата (придружаване, възпитание, организиране на ежедневието им), настанени в Центъра.

Изисквания за заемане на длъжността:

-образователно-квалификационна степен: средно;

-професионално направление: не се изисква.

-професионален опит: не се изисква;

2.за длъжността “социален работник”

Основна цел на длъжността:

         Осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местните институции и НПО, установява и поддържа връзки със семейства и близки на настанените в Центъра деца..

Изисквания за заемане на длъжността:

-образователно-квалификационна степен: висше, степен бакалавър;

-професионално направление: социални дейности.

-професионален опит: не се изисква;

Срок и място на подаване на документите: Общинска администрация – Димитровград, бул.”Г. С. Раковски” №15, Център за информация и услуги на граждани, гише №1 “Деловодство”.

За информация: тел.0391/68239, звено “Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документите: 17.10.2011г.

 

УТВЪРДИЛ:
инж. КРАСИМИР МИНЕВ
ВрИД Кмет на Община Димитровград